We zijn er trots op dat u interesse heeft in sponsoring vanuit PROdurance maar het is voor ons onmogelijk om iedereen te steunen. Elk jaar stellen wij opnieuw een sponsor-plan op omdat we maar met een beperkt budget kunnen werken. Wilt u een plaats krijgen in ons sponsor-plan, vul dan het formulier in. Probeer alle vragen zo gedetailleerd en gemotiveerd mogelijk in te vullen. Vertel bijvoorbeeld wat u voor ons kan betekenen om PROdurance en de positieve bijdrage van sportvoeding op de sportieve presatie in het algemeen onder een breder publiek bekend te maken.

Nadat wij uw volledig ingevulde aanvraag hebben ontvangen zullen wij bekijken of er ruimte is in ons budget en of het aansluit op onze missie. Het kan enkele dagen duren voordat u van ons terugkoppeling krijgt.

Aan verzoeken voor sponsoring gebonden aan evenementen kunnen we niet voldoen.

Persoons en contactgegevens:

Volledige naam:

Geslacht: VrouwMan

Woonplaats:

Email:

Telefoonnummer:

Sponsorering Details:

Individuele of team sponsoring:

Wat is de naam van het team?:

Welke sport(en) beoefen je:

Wat is je niveau: regionaalnationaalinternationaal

Waarom vraag je om sponsoring bij PROdurance?:

Heb je een keer producten van ons gebruikt?: JaNee

Welke producten heb je eerder gebruikt en wat is je favoriet?

Realistisch, wat verwacht je van PROdurance met betrekking tot sponsoring?

Specificeer hoe je PROdurance kan helpen als tegenprestatie voor sponsoring?

Naast deze sponsorering aanvraag bij PROdurance heb ik:

Ben je actief op social media of blog je?
JaNee

Facebook:
Blog/website:
Instagram:
twitter:

Ik heb de aanvraag zelf en naar volledige waarheid ingevuld. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat PROdurance alle sponsorafspraken per direct mag beëindigen dan wel aanpassen indien het tegendeel blijkt.