Ruilen en Retouren

U heeft het wettelijke recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt ook eenvoudig gebruik maken van ons online herroepingsformulier. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, en de betreffende producten in nieuwstaat ontvangen hebben, dat wil in de meeste gevallen zeggen, gereed voor wederverkoop.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Deze schade/waardevermindering zal verrekend worden met het aankoopbedrag.

Gepersonaliseerde producten kunnen wij niet retour nemen, wij geven hiervoor geen restitutie van het aankoopbedrag.
Deze zelfde wettelijke regeling geldt ook voor bederfelijke waren, wanneer er sprake is van waardevermindering van (sport)voeding door opening van verpakkingen kunnen we de waardevermindering verrekenen met het aankoopbedrag.
U kunt contact opnemen via ons contactformulier of een e-mail verzenden aan info@produrance.nl
Ook indien u vragen heeft over uw verzoek tot retouren, ruilen of ontbinding.

Ons online herroepingsformulier kunt u hier vinden.