PROdurance® wil betrouwbaar en transparant zijn voor haar klanten. Wij nemen de privacy van alle gebruikers daarom zeer serieus. PROdurance® draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft strikt vertrouwelijk wordt behandeld. 

Gegevens die wij van u vastleggen
PROdurance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@produrance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik van persoonlijke gegevens
PROdurance gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten om het winkelen op onze sites zo gemakkelijk mogelijk te maken en de volgende diensten te leveren:

 • Uw gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om uw betaling vlot en vooral veilig te laten verlopen.
 • Met uw toestemming, als u zich als klant registreert met gebruikersnaam en wachtwoord, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op, op een beveiligde server.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Delen van persoonsgegevens met derden
PROdurance verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verstrekken van uw naam en adres aan onze post-afhandelaar).

Voor de betaling met iDeal maken we gebruik van de diensten van Mollie –  de privacyverklaring van Mollie kunt u vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy

Feedback, reacties en acties
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren of om acties te voeren. Als u besluit een beoordeling te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen, niet te publiceren. Mogelijk – en alleen na uw toestemming – gebruiken we uw e-mailadres om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen van de website of producten en over speciale aanbiedingen en acties. In de e-mail wordt altijd de optie gegeven om aan te geven deze niet meer te willen ontvangen.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie

Cookies
Cookies behoren tot een standaard internet technologie en bevatten kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het doel van PROdurance is om met deze cookies het gebruik op onze sites te vergemakkelijken. Ze worden onder andere gebruikt om uw login naam en persoonlijke instellingen te onthouden. Of om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PROdurance geen cookies ontvangt.

Websites van derden
Onze websites bevatten mogelijk links naar andere sites die niet tot PROdurance behoren. Ondanks dat wijzelf strikt vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en deze opslaan op een beveiligde server zijn wij niet aansprakelijk voor de privacy behandeling, noch de inhoud van deze sites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PROdurance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@produrance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PROdurance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PROdurance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice of via info@produrance.nl

Wijzigingen
Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy beleid van PROdurance, het wijzigen of verwijderen van gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.